Συμμετοχή στην IAESTE

 

H λειτουργία της IAESTE Ξάνθης, βασίζεται εξ ολοκλήρου στην εθελοντική προσφορά των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης. Αυτό συνεπάγεται πως, για να συνεχίσει να λειτουργεί, χρειάζεται την ανανέωση των μελών του. Απαιτεί λοιπόν την ευαισθητοποίηση του καθενός που τον ενδιαφέρει το θέμα.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να γίνει μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με την τοπική επιτροπή Ξάνθης.

Οδηγός για φοιτητές


Προβολή Student guide of Xanthi σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

 

Αίτηση για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό

 

Κάθε φοιτητής της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω της IAESTE. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στις ημερομηνίες που ανακοινώνονται κάθε χρόνο από την τ.ε. Ξάνθης (συνήθως Νοέμβριο με Δεκέμβριο) .

Υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση εδώ.

 

Επιλογή φοιτητών

 

Το Φεβρουάριο/Μάρτιο γίνεται η διανομή των διαθέσιμων θέσεων, που έχουν εξασφαλιστεί, στους υποψήφιους φοιτητές. Η διανομή γίνεται βάσει κατάταξης που προκύπτει από σχετικό αλγόριθμο και έχει να κάνει με το έτος σπουδών, το μέσο όρο περασμένων μαθημάτων, το αριθμό χρωστούμενων μαθημάτων κ.α..

Κατά τη διανομή, οι επιλεγέντες φοιτητές ειδοποιούνται και καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία της IAESTE για την εξακρίβωση των στοιχείων που έχουν δηλώσει ( έλεγχος μαθημάτων και Μ.Ο. μέσω unistudent).

Βάσει της κατάταξης οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις διαθέσιμες θέσεις και προσκομίζουν τα απαραίτητα έγγραφα (Αίτηση Student Nominated, Βιογραφικό, Επιστολή, Φωτοαντίγραφα διπλωμάτων ξένων γλωσσών, πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία-τύπου διαβατηρίου) που θα σταλούν στον εργοδότη.

Εφόσον ο εργοδότης αποδεχτεί τον φοιτητή, ο φοιτητής πρέπει να καταβάλει ένα συμβολικό ποσό στην τοπική επιτροπή.

Επιτέλους μπορεί να ξεκινήσει το πολυπόθητο ταξίδι απόκτησης εμπειριών, γνώσεων και γνωριμιών, που σίγουρα θα μείνει αξέχαστο ! 

Oδηγίες για φοιτητές που έχουν επιλεγεί

 
 • Το ονοματεπώνυμό πρέπει να αναγράφεται ακριβώς όπως εμφανίζεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο.
 • Για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης /ΕΟΧ θα χρειαστείτε έγκυρο διαβατήριο ή και θεώρηση εισόδου (VISA) με ισχύ για όλη τη διάρκεια παραμονή σας στην ξένη χώρα. (Αν το διαβατήριο σου πρόκειται να εκδοθεί μετά την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τότε σημείωσε στο πεδίο των ροζ εντύπων (Ο´form) : "PASSPORT UNDER ISSUE:.)
 • Η συμπλήρωση του πεδίου που αφορά στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρακτικής σου άσκησης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή!
 • Το χρονικό διάστημα που δηλώνεις θα πρέπει να είναι μέσα στα όρια που θέτει ο εργοδότης τόσο από πλευράς διάρκειας όσο και από πλευράς ημερομηνιών.
 • Προτείνεται το χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης που επιλέγεις να αρχίζει Δευτέρα και να τελειώνει Παρασκευή.
 • Το διάστημα που θα δηλώσεις δεν μπορεί να αλλαχθεί μετά τη κατάθεση των δικαιολογητικών σου.
 • Υπάρχουν χώρες (π.χ. Φινλανδία, Ελβετία, Ισπανία) που απαιτούν επίσημη μετάφραση της βεβαίωσης σπουδών και της αναλυτικής βαθμολογίας σου.
 • Στη περίπτωση που έχεις πάρει θέση στη Γερμανία τα δικαιολογητικά σου θα πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή και σε δύο αντίγραφα. Συνιστούμε να κρατήσεις και εσύ ένα αντίγραφο όλων των δικαιολογητικών σου.
 • Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να τα προσκομίσεις στο γραφείο της Ι.Α.E.S.T.E το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

 

 • Όσον αφορά την ασφάλισή σημειώστε τα εξής:
 • Οι φοιτητές που θα κάνουν πρακτική άσκηση σε χώρα εντός της Ε.Ε. θα πρέπει να εφοδιασθούν με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας από τον ασφαλιστικό τους φορέα που τους καλύπτει πλήρως σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας.
 • Οι φοιτητές που θα κάνουν πρακτική άσκηση σε χώρες εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να εφοδιασθούν με ιδιωτική ασφάλεια που θα τους καλύπτει πλήρως σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας.
 • Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνονται αλλαγές. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση θα πρέπει να επικοινωνήσεις με το γραφείο της Ι.Α.Ε.S.T.E Ξάνθης και όχι με την αλλοδαπή I.A.E.S.T.E ή την εταιρεία, πριν γίνετε αποδεκτή/ός.
 • Απάντηση σχετικά με το αν έχετε γίνει αποδεκτή/ός θα πρέπει να περιμένεις προς τα τέλη Μαΐου (ανάλογα πάντα και με το πότε ξεκινάει η πρακτική σου).