Η ιστορία της IAESTE

Η IAESTE (the INTERNATIONAL ASSOCIATION for the EXCHANGE of STUDENTS for TECHNICAL EXPERIENCE) είναι μια μη πολιτική, μη κυβερνητική, ανεξάρτητη διεθνής ένωση ανταλλαγής φοιτητών τεχνικών κλάδων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Ιδρύθηκε το 1948, από εθνικές οργανώσεις 10 Ευρωπαϊκών χωρών και σύντομα εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα περιλαμβάνει 66 χώρες μέλη και διατηρεί συμβουλευτικές σχέσεις και βρίσκεται σε επαφή με πολλούς διεθνείς, εκπαιδευτικούς και μη οργανισμούς.

 

Η συμμετοχή της Ελλάδας

Η Ελλάδα είναι επίσημο μέλος της οργάνωσης από το 1958. Παρόλα αυτά, μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 90 δημιουργήθηκαν οι πρώτες τοπικές επιτροπές φοιτητών. Η απήχηση που είχε τόσο στους φοιτητές όσο και στους διάφορους επιχειρηματίες είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των ανταλλαγών να ξεπεράσει τις 300 θέσεις πρακτικής εξάσκησης τοποθετώντας την Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως. Στο πρόγραμμα των ανταλλαγών συμμετέχουν το ΕΜΠ, οι Πολυτεχνικές σχολές ΑΠΘ, Πατρών και ΔΠΘ, οι Φυσικομαθηματικές και Γεωπονικές σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο τρεις τοπικές επιτροπές, στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Ξάνθη. Στην IAESTE μπορούν να περιληφθούν όλοι οι φοιτητές των παραπάνω τμημάτων.

Τοπική Επιτροπή IAESTE Ξάνθης

 

Στην Ξάνθη δημιουργήθηκε το 1999 η τοπική Επιτροπή IAESTE, η οποία με τη βοήθεια της εθνικής επιτροπής που εδρεύει στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, στην Αθήνα, είναι υπεύθυνη για την εύρεση θέσεων εργασίας, την οργάνωση της διαδικασίας επιλογής φοιτητών του Δ.Π.Θ. για ανταλλαγή, την υποδοχή των ξένων φοιτητών και γενικά την προώθηση της IAESTE σε τοπικό επίπεδο. Από την πρώτη χρονιά, μάλιστα, της ύπαρξής της 17 φοιτητές βγήκαν στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση, φιλοξενήθηκαν ξένοι φοιτητές και διοργανώθηκε με επιτυχία μια εκδρομή στην Καβάλα και στη Θάσο. Τη δεύτερη χρονιά, όπως ήταν φυσικό, οι αριθμοί κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα και περίπου 25 φοιτητές βγήκαν στο εξωτερικό ενώ υπερδιπλασιάστηκε και ο αριθμός των ξένων φοιτητών που ήρθαν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στη Θράκη.

Το γεγονός πως αυτή η ποιοτική και ποσοτική πρόοδος έχει λάβει χώρα μέσα σε δύο μόλις χρόνια από την ίδρυση της τοπικής επιτροπής IAESTE φανερώνει την προοπτική περαιτέρω θετικής εξέλιξης που διανοίγεται και σίγουρα καθιστά πιο ελκυστική για τον κάθε ενδιαφερόμενο την ενασχόληση του με την IAESTE.