Τα ωφέλη που επιφυλάσσει n συνεργασία με την IAESΤΕ για τον εργοδότη είναι πολλαπλά. Καταρχάς, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία ε σ ε ί ς προσδιορίζετε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κυμαίνονται τα προσόντα των ατόμων που θα εργαστούν σε εσάς για το διάστημα που ε σ ε ί ς θα καθορίσετε. Όσον αφορά την ασφάλεια των φοιτητώv που θα πραγματοποιήσουν τnv πρακτική άσκησn, είναι κάτι που δεν πρόκειται να σας απασχολήσει. Ο λόγος είναι πως n IAESTE διεθνώς φροντίζει vα ασφαλίζει τους φοιτητές της, πριν τους στείλει στις χώρες υποδοχής.  

Μήνυμα από την IAESTE Ξάνθης

Αξιότιμες κυρίες / Αξιότιμοι κύριοι

Η ΙΑΕSTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience ) είναι μια διεθνής οργάνωση, με σκοπό την ανταλλαγή φοιτητών των εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων (Πολυτεχνείο, Οικονομικά  Πανεπιστήμια κλπ ) μεταξύ των χωρών-μελών της, για πρακτική άσκηση σχετιζόμενη με το αντικείμενο των σπουδών τους, εκτός των ορίων της χώρας τους.

Στη  χώρα μας εκπροσωπείται από το Εθνικό Συμβούλιο ΙΑΕSTE Ελλάδας και σε πόλεις με εμπλεκόμενα Πανεπιστήμια από τις τοπικές Επιτροπές. Στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης έχει ιδρυθεί και λειτουργεί κατά την τελευταία πενταετία η Τοπική Επιτροπή ΙΑΕSTE Ξάνθης.

Στόχος της Επιτροπής αυτής είναι η εξεύρεση κάθε έτος θέσεων υποδοχής για αλλοδαπούς φοιτητές σε Ελληνικές επιχειρήσεις, που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα αποστολής φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης σε χώρες του εξωτερικού για πρακτική άσκηση, που θεωρείται τόσο απαραίτητη για τις σπουδές Μηχανικού, ώστε πολλά από τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης να την έχουν εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών τους. Το έργο της Επιτροπής ΙΑΕSTE  Ξάνθης είναι ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της ακριτικής περιοχής που είναι η έδρα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με τον μικρό αριθμό επιχειρήσεων και λόγω της μεγάλης απόστασης από τα επιχειρηματικά κέντρα.

Για τους λόγους αυτούς που προανέφερα, παρακαλούμε θερμά να συμβάλετε ως επιχείρηση στο έργο της ΙΑΕSTE Ξάνθης, προσφέροντας μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας για πρακτική άσκηση αλλοδαπών φοιτητών. Η συνεισφορά σας αυτή, πέραν της εξυπηρέτησης του κυρίως στόχου, επιπλέον προβάλλει την επιχείρησή  σας και τη χώρα μας γενικότερα.

Λεπτομερής περιγραφή σχετικά με τη διαδικασία προσφοράς θέσεων πρακτικής άσκησης δίδεται στα παρακάτω.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση

    

Αναστασία Σαφιγιάννη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Υπεύθυνη της Επιτροπής Ι.Α.Ε.S.T.E. Ξάνθης

Η οργάνωση IAESTE

 

Η IAESTE είναι μια διεθνής, μη πολιτική, μη κυβερνητική, ανεξάρτητη Οργάνωση που διατηρεί συμβουλευτικές σχέσεις με τους παρακάτω οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών: UNESCO, CEC, FΑΟ, ILΟ, ECA, OAS, UNIDO, ECOSOC καθώς και με πολλούς εκπαιδευτικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Η IAESΤΕ έχει σκοπό την ανταλλαγή φοιτητών τεχνικών κλάδων για πρακτική εξάσκηση μεταξύ των χωρών-μελών της.

Στην Ελλάδα η IAESΤΕ υποστηρίζεται από το Ε.Μ.Π. το οποίο έχει συστήσει ειδικό Τμήμα στα πλαίσια της Διεύθυνσης Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. Με το Τμήμα ακριβώς αυτό πραγματοποιούνται όλες οι διαδικασίες ανταλλαγής φοιτητών. Ανάλογα συμμετέχει και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , η Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Στην IAESTE συμμετέχουν σήμερα 78 χώρες μέλη από όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα είναι μέλος της οργάνωσης από το 1958 και μέχρι τώρα πάνω από 7500 Έλληνες φοιτητές τεχνικών κλάδων είχαν την ευκαιρία να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση στο εξωτερικό. Ανάλογος είναι ο αριθμός των αλλοδαπών φοιτητών που έκαναν στην Ελλάδα την πρακτική τους εξάσκηση. Πρέπει να τονιστεί η σπουδαιότητα του έργου της IAESΤΕ, όχι μόνο από την άποψη της κατάρτισης των τεχνικών επιστημόνων, αλλά και από την άποψη της προαγωγής της συνεννόησης και επικοινωνίας μεταξύ των λαών, δεδομένου ότι οι φοιτητές αυτοί αποτελούν τα μελλοντικά οικονομοτεχνικά στελέχη των χωρών που συμμετέχουν .

 

Προσφορά θέσης

Οι περισσότεροι φοιτητές απασχολούνται κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, δηλαδή από Ιούνιο ως Οκτώβριο, σε Ιδιωτικές ή Δημόσιες Eπιχειρήσεις, Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα. Ο εργοδότης προσδιορίζει την ειδικότητα, τυχόν ιδιαίτερες τεχνικές ή γλωσσικές γνώσεις του απασχολούμενου φοιτητή, την χρονική περίοδο που είναι διαθέσιμη η θέση και όποιο άλλο προσόν θεωρεί απαραίτητο. Όλοι οι ξένοι φοιτητές που έρχονται στην Ελλάδα είναι ήδη ασφαλισμένοι μέσω διεθνούς ασφαλιστικού οργανισμού για ασθένεια, ατύχημα κλπ. Επίσης οι απαραίτητες άδειες παραμονής και εργασίας εξασφαλίζονται από την IAESΤΕ. Η αμοιβή των φοιτητών βρίσκεται γενικά στο ύψος του μισθού που παίρνει ο ανειδίκευτος εργάτης ώστε να εξασφαλίζεται ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης.

Μετά το τέλος πρακτικής εξάσκησης ανταλλάσσονται μεταξύ των χωρών-μελών δύο εκθέσεις για κάθε φοιτητή. Η μία συντάσσεται από την επιχείρηση και η δεύτερη από τον φοιτητή. Έτσι αξιοποιείται καλύτερα η εμπειρία που προκύπτει από την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης και βελτιώνεται ο θεσμός σε όφελος τόσο των σπουδαστών όσο και των επιχειρήσεων.

Για να προσφέρετε μία θέση, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε το αντίστοιχο έντυπο θέσης πρακτικής άσκησης και να το στείλετε σε εμάς μέσω email. 

 

Ειδικότητες

Οι κυριότερες ειδικότητες για τις οποίες μπορείτε να προσφέρετε μία θέση είναι οι εξής:

 

 • ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓPΑΦΟΙ (RURAL AND STRUCTURAL ENG.)
 • ΑΕΡΟΝΑΥΠHΓΟΙ (AERONAUTICAL ENG.)
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ( ARCHIΤECTURE)
 • ΒΙΟΛΟΓΟΙ (BIOLOGY)
 • BIOΧΗΜΙKOI (BIOCHEMISTRY)
 • ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ (GEODESY)
 • ΓΕΩΠΟΝΟΙ (AGRICULTURE)
 • ΓΕΩΛΟΓΟΙ(GΕΟLΟGΥ)
 • ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΙ (GEOPHYSICS)
 • ΔΑΣΟΝΟΜΟΙ (FORESTRY)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MANAGEMENT)
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (POWER ENG.)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ( ELECTRICAL ENG.)
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟI ( ΜΑΤΗΕΜΑΤΙCS )
 • ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ (MINING)
 • ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ( ΜΕΤALLURGY )
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (TELECOMMUNICATIONS)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΛΙΚΩΝ (MATERIAL SCIENCE)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (SYSTEM ENG.)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ( COMPUTER ENG. )
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (MECHANICAL ENG.)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (PROCESS ENG.)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (INDUSTRIAL ENG.)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ENVIRONMENTAL ENG.)
 • MIΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ (MICROBIOLOGY)
 • ΝΑΥΠΗΓΟI (ΝΑVAL & SHIPBUILDING)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ (ECONOMICS)
 • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (CIVIL ENG.)
 • ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ (ΤRAFFIC ENG.)
 • TEΧΝΟΛΟΓOI ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOOD TECHNOLOGY)
 • TEΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (OIL TECHNOLOGY)
 • TEΧΝΟΛΟΓΟΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ (TEXTILE TECHNOLOGY)
 • TEΧΝΟΛΟΓΟΙ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ (WOOD & ΡAPER TECHNOLOGY)
 • ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ (PHARMACY)
 • ΦΥΣΙΚΟΙ (PHYSICS)
 • ΧΗΜΙKOI (CHEMISTRY)
 • XHΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (CHEMICAL ENG.)