Η αίτηση αυτή αφορά εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, χωρίς να προσδιορίζεται κάποια συγκεκριμένη θέση σε εταιρεία ή χώρα. Συγκεκριμένες θέσεις εξασφαλίζονται από την τοπική επιτροπή IAESTE Ξάνθης στο ετήσιο διεθνές συνέδριο (general conference) στις αρχές του εκάστοτε νέου έτους.

Αιτήσεις γίνονται συνήθως κάθε Νοέμβριο/Δεκέμβριο. Εάν δεν μπορείτε να δείτε την παρακάτω αίτηση, σημαίνει ότι τώρα δεν είναι περίοδος αιτήσεων!